Διακριθέντες/ Distinguished

Δείτε παρακάτω τα έργα που διακρίθηκαν ανά ηλικία. Please find below the drawings that have been distinguished.

Διακριθέντες Δημοτικό/ Distinguished Primary School

Διακριθέντες Νήπιο – Distinguished Preschool 1

Διακριθέντες Προνήπιο – Distinguished Preschool 2

Πληροφορίες/ Information:

Συγχαρητήρια! Τα παιδιά θα λάβουν Έπαινο Συμμετοχής για τα έργα τους που έχουν διακριθεί. Η αποστολή των Επαίνων θα γίνει ηλεκτρονικά.

Congratulations! Children will receive by email a Distinction Award for their drawings that have been distinguished.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *