Παιχνίδια με το βιβλίο μας και το φως, στο Life Blossom σε Χριστουγεννιάτικο πνεύμα

Στις 18 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε ένα διαδραστικό εργαστήρι με το βιβλίο μας και το φως! Σε ατμόσφαιρα Χριστουγεννιάτικη!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *