Συνέντευξη στην ομάδα Μικροί Βιβλιοφάγοι στην Κύπρο/ Little Bookworms in Cyprus

Στις 19 Μαρτίου 2021 δημοσιεύτηκε συνέντευξη στην ομάδα του Facebook Μικροί Βιβλιοφάγοι στην Κύπρο/ Little Bookworms in Cyprus. Ευχαριστώ θερμά τη Δέσποινα Λιαράκου για την ευκαιρία που μου χάρισε να μιλήσω για το βιβλίο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *