Διαδραστική παρουσίαση στο Little book, Χαλάνδρι

Στις 12 Νοεμβρίου 2022 βρέθηκα στο Little book στο Χαλάνδρι για μια διαδραστική παρουσίαση του βιβλίου και για παιχνίδια με το φως! Ευχαριστώ θερμά τη Δήμητρα για τη συνεργασία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *